เจ้าอาวาส

พระครูพิริยชัยกิจ ฐิตวิริโย
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/12/2013
ปรับปรุง 16/10/2016
สถิติผู้เข้าชม 79170
Page Views 96590
ทำเนียบพระสงฆ์

พระครูพิริยชัยกิจ ศักดิ์ชัย ฐิตวิริโย
เจ้าอาวาส

พระมหาบำรุง จนฺทวํโส
เลขาเจ้าคณะตำบลตาลเลียน

พระสำอาง อภิมุตฺโต (คำคเนย์)

พระวุฒิชัย สิริจนฺโท (คงใจดี)

พระกฤษณะ สุรจิตฺโต (ไก่ลุ้ย)

พระประหยัด ภูริปุญฺโญ ศรีโต (หยัด)

พระสมเพียร จนฺทโชโต กลึ่งกลาง (ตา)

พระเลอสรร ปิยธมฺโม ทองนา (โหน่ง)

พระทวีชัย อมโร (คงคาใหญ่)

พระวิชัย สุชาโต (กรกาญจน์) แป๋ง
ดูแลความเรียบร้อยในวัด

พระ วีระยุทธ ปัญญทีโป สุขรมย์ (บอย)

พระ บุญถม สุภัทโท ชาวหล่ม (แจ็ก)

พระ ประมวล ปิยธัมโม บุญคำ (เอ้บ)

พระ ปรีชา ฐิตธัมโม พาโคกทม (เอ)

พระ สุทิน กตปุญโญ อินทชัย (เนส)